Nově představená platforma Assassin’s Creed Infinity dává vývojářům z Ubisoftu obrovskou volnost v dalším rozšiřování herní série inspirované důležitými historickými událostmi. Novým přírůstkům do série tak hrozí značná redukce herní doby, ale ze stejného důvodu bychom se jich jako hráči mohli dočkávat i podstatně častěji než dosud. Díky tomu se zároveň otevírají vrátka do většího množství historických období a míst, z nichž by jedno z nich mohlo být i Slovensko, které jsme řešili zde.

assassins creed stara praha

Rozhodně by nebylo fér, pokud bychom se u celé záležitosti vykašlali i na Čechy a jejich pomyslné srdce – Prahu. Ponořili jsme se tak do vlastní fantazie a historických znalostí, abychom za redakci vybrali místa, kam bychom se chtěli v Assassin’s Creed podívat do českých luhů a hájů.

Mohlo by tě zajímat: Netflix najal pro seriál Assassin’s Creed scénáristu Smrtonosné pasti

Ve výběru jsme se pokoušeli vyvarovat obdobím, která jsou zobrazována nejčastěji (např. druhá světová válka). Podívat jsme se chtěli do období, které se jeví nedoceněné. Ačkoliv se danému období přiblížil český Kingdom Come: Deliverence, padla volba na husitské války.

S mistrem Janem do Kostnice

11. října (októbra) 1414 se pražský kazatel, a po celé Evropě proslulý kacíř, Jan Hus vydává obhajovat své učení na kostnický koncil, jehož hlavním cílem mělo být ukončení papežského schizmatu. Glejt římského krále, jenž mu garantoval bezpečnou cestu, se však nevztahoval na samotné jednání. Jan Hus je okamžitě po příjezdu zatčen a postaven před soud za šíření proticírkevních kacířských myšlenek.

Assassins creed jan hus

Zde by ses ujmul role hlavního protagonisty – mladého učedníka asasínského bratrstva pověřeného ochranou pražského mistra. Jan Hus by v tomto případě mohl sehrát úlohu obětního beránka, jenž si dlouhotrvajícího konfliktu mezi templářským řádem a jejich protivníky není vůbec vědom.

Přečti si: TOP 15 – Najlepšie hry z obdobia stredoveku na PC!

Prolog by mohl s různými časovými přeskoky obsáhnout celý čtyřletý soudní proces. Během něhož by ses všemi možnými způsoby pokoušel očistit mistrovo jméno nebo pronášel jeho dopisy mimo vězení. V konečné fázi, jak jistě víš, se ale tyto snahy ukážou jako marné. Lehkou fikci můžeme zahrnout v podobě templářů, jenž po celou dobu tahali za nitky a ovládali tak průběh celého soudu.

Návrat do Prahy

Krátce po upálení kazatele se českým královstvím vzedmula vlna nevole. Ta se projevila i masivním protestem české a moravské šlechty, kterou podpořila i Karlova Univerzita. Protagonista o událostech v Kostnici podává hlášení vrchním asasínským velitelům v Čechách. Čekalo by nás tak možné setkání s významnými osobnostmi jako Prokop Holý, Ambrož z Hradce, Jan Želivský nebo dokonce samotný Jan Žižka z Trocnova.

stara ceska malba

Pomalu ale jistě se staneš hlavním nástrojem plánů, jak z Čech vypudit katolické přívržence římského krále Zikmunda, jenž by díky svým reálně doloženým politickým machinacím opravdu mohl posloužit jako velmistr Templářů. Od drobných vzpour poddaných se tedy postupně dostaneš až k úkladným vraždám spojenců nepřátel Husova učení nebo postupnému diskreditování celé církve v protestantsky smýšlejících Čechách.

Všechny tyto intriky vyvrcholí první pražskou defenestrací v červnu (júni) 1419, krátce po níž umírá český král Václav IV. a trůn má dědit jeho bratr Zikmund Lucemburský. Česká šlechta však po zradě Jana Husa nepřijme krále, který nebude kališníkem přijímajícím pod obojí. V takovém stanovisku naleznou oporu asasíni a chopí se příležitosti. Bojovný Jan Žižka se tak postaví proti vůli římského krále a začne stavět husitské houfy, aby zahájily otevřenou revoltu.

Období hlavního konfliktu

S masivní radikalizací by protagonista za své zásluhy dostal do své správy jeden z husitských houfů, jemuž je třeba rozšiřovat šiky a vylepšovat výbavu, čímž se umožní nahrazení lodí z předešlých dílů. Dle toho, jak bys tak činil, by se otevíraly zajímavější možnosti výpadů proti tvým nepřátelům.

Assassins creed husitske vojny

Stejně tak by se zpřístupňovala i možná jednání s potenciálními, stále nepřesvědčenými spojenci. Společně s tím se odemyká i nová výbava a některé části příběhu závislé na síle tvého vlastního mužstva.

První velký otevřený konflikt, kterého se zúčastníš, je bitva o Vítkov při obraně Prahy. První přímé setkání Zikmunda LucemburskéhoJana Žižky se odehrálo totiž právě zde. Před bojem samotným se samozřejmě nevyhneš klasickým záškodnickým operacím uvnitř nepřátelského tábora.

Přečti si: Kto je najlepší assassin zo série Assassin’s Creed?

Právě toto vítězství na nějakou dobu spojilo všechny kališníky pod jeden prapor. Tedy alespoň do doby, kdy se válkou vyčerpané obyvatelstvo začne umírňovat a stranit se boji. To i za cenu toho, že by se měli postavit proti svým bratrům. Právě umírnění Pražané nevyhovovali ideologii Jana Žižky a několikrát se proti nim postavil i v boji, než je definitivně porazil.

Po pádu pražského městského svazu dostaneš nový úkol. Pod vedením některého z husitských vůdců budeš udržovat pražskou elitu v poslušnosti, aby nemohla dále narušovat válečné plány. Tam by si setrvával až do smrti Jana Žižky.

Toho by jako vůdce asasínů nahradil kazatel Prokop Holý, jenž se svou radikálností od svého předchůdce příliš neliší. Nepokoje vyvrcholí v roce 1427 pokusem o politický převrat, jehož strůjce Zikmunda Korybutoviče ale zajmeš a předáš husitům.

Tažení do sousedních zemí a pád husitů

Po stabilizaci situace v srdci království jsi vyslán asistovat polním vojskům s odražením dalších dvou křížových výprav. Bitva u Domažlic poskytuje skvělou příležitost pro představení některého z Úlomků ráje. Pověst, že křižáci se rozutekli v momentě, kdy uslyšeli husitký bojový chorál, totiž může odkazovat na mocné schopnosti jednoho z těchto artefaktů.

Mohlo by tě zajímat: Kde sa odohrajú ďalšie diely Assassin’s Creed?

Krátce na to se protagonista účastní několika tažení do Baltu a Slezska za účelem ještě většího oslabení templářského vlivu. Právě poslední z nich nenese žádného valného výsledku a vojska se vrací zpět do Čech.

Spory mezi husitskými pány však dosáhly svého vrcholu a ani bratrstvo asasínů není schopné udržet revoluci jednotnou. Mezi šlechtou se rozmáhá nevole a poddaní odmítají kvůli hladomoru, jejž způsobilo drancování husitskými vojsky, dál pokračovat ve válce.

Přečti si: Kam sa podel stealth v moderných dieloch Assassin’s Creed?

Asasínský přeběhlík Diviš Bořek z Miletínka tak společně s Oldřichem z Rožmberka v bitvě u Lipan, které se zúčastníš, rozdrtí radikální husity pod vedením bratrstva a ukončuje tak několikaletou válku. Následně uzavírá formální dohodu o příměří s templářským velmistrem.

Inovativně ke kořenům série

Návrat do středověku by nás přiblížil zpět k prvnímu dílu série. Přesto by nám ponechal značnou rozmanitost zbraní a jiných zařízení. Své využití by určitě našly vrhací nože a skryté čepele, které k Assassin’s Creed prostě neodmyslitelně patří. Vedle tradičních mečů by nabídl titul i méně viděné smrtelné nástroje jako řemdihy, palcáty, píky nebo sudlice.

husitské války

Chybět určitě nemohou ani dalekonosné nástroje smrti jako kuše a praky. Svého rozkvětu se v tomto období ale dočkali i první střelné zbraně. Od malých pistolí připomínající píšťaly se dostaneš klidně až k těžkým hákovnicím nebo tarasnicím. Při obléhání by si na své přišli i fanoušci dělostřelectva, s jehož aktivním používáním začali právě husité v podobě děl, bombard a houfnic. V případě větších bitev nejde zapomenout ani na možnost alespoň nějakého taktického rozhodování, ve kterém by extrémní výhodu představovaly například proslulé vozové hradby.

Přečti si: TOP 15 – Najlepšie stealth hry na PC!

Samozřejmě v naší historii existuje řada dalších zajímavých období, kam by šlo další Assassin’s Creed zasadit. Za zmínku tak určitě stojí období jako vláda Oty V. Braniborského, Třicetileté války nebo založení Československa. Každopádně je třeba konstatovat, že jakákoliv zmínka českých zemí by nechala chladného málokterého z nás, i kdybychom Prahu nikdy nespatřili.