Hore

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.napojsa.sk je spoločnosť: Napojsa PC, s.r.o., so sídlom Ulica Hospodárska 3602/24, 917 01 Trnava, IČO: 53 394 879, DIČ: 2121359658 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „Používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaja Používateľa v rozsahu podľa Obchodných podmienok a v súlade  s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so z. č. 18/2018 Z. z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov (ďalej len “Zákon“).

Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.napojsa.sk (ďalej len „internetová stránka“) používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.

– Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov používateľov vrátane zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému a  pravidelnej  zálohy systému.
– Zadané osobné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť.
– Osobné údaje sú v spoločnosti primerane chránené a pri ich spracúvaní spoločnosť dodržiava zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– Vaše osobné údaje nie sú bez Vášho súhlasu nikdy poskytované tretej strane v žiadnej forme a sú získavané a spracúvané len za uvedeným účelom.

Potvrdením súhlasu so spracovaním potvrdzujete, že ich poskytujete dobrovoľne a súčasne dávate súhlas na ich spracovanie.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

– meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
– telefonický kontakt, e-mail, IP adresa, cookies
– údaje o Vašich objednávkach (pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií)

Účel spracúvania osobných údajov:

Získané osobné údaje budú použité na

– evidenciu zákazníkov, na účely vedenia ich používateľských účtov na stránke www.napojsa.sk
– evidencia zákazníckych objednávok, pre riešenie prípadných reklamácií
– spätné kon­taktovanie
– vystavovanie daňových dokladov – faktúr, v zmysle zákona 222/2004 Z. z.
– marketingové účely (zaslanie marketin­govej komunikácie e-mailom – iba v prípade, že zákazník prejaví záujem)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať cez kontaktný formulár, ale­bo poštou na adresu spoločnosti.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

VYUŽÍVANIE COOKIES

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Typy súborov cookies

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

Základné funkcie

Tieto súbory cookies tvoria základ potrebný na prevádzku našich webových stránok. V týchto súboroch sa uchováva napríklad overenie prístupu do zabezpečených častí webových stránok a ich zakázaním nedokážeme zabezpečiť plnú funkčnosť.

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory umožňujú využívať niektoré rozšírené funkcie webových stránok. Napríklad sa v nich uchováva, či vám bolo už ponúknuté zapamätanie vyhľadávania, prípadne sa využívajú na ukladanie obľúbených inzerátov ak nie ste prihlásení.

Reklama

Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter.

 Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. Z tohto dôvodu umožňujú najnovšie prehliadače používateľom spravovať súbory cookie podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete. V ponuke prehliadačov nájdete položku Vymazať údaje prehliadania. Umožní vám vymazať súbory cookie a ďalšie údaje stránok a doplnkov vrátane údajov uložených do zariadenia prehrávačom Adobe Flash Player (súbory cookie prehrávača Flash). Ďalšou funkciou prehliadačov je režim inkognito. Režim inkognito môžete použiť pri prehliadaní vtedy, keď nechcete, aby boli vaše návštevy či preberania na webových stránkach zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory cookie vytvorené v režime inkognito sa po zavretí všetkých okien režimu inkognito vymažú

AKÉ MÁTE PRÁVA?

 Právo na prístup:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s www.napojsa.sk, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď www.napojsa.sk spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie: 
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva www.napojsa.sk, kedykoľvek okrem týchto situácií:

– máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom
– máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť
– máte nevyrovnaný dlh u www.napojsa.sk bez ohľadu na spôsob platby
– ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie
– váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov
– vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov
– ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme www.napojsa.sk.
www.napojsa.sk nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Zákon o ochrane osobných údajov taxatívne stanovuje prípady, kedy je prevádzkovateľ povinný rešpektovať právo dotknutej osoby a obmedziť spracúvanie jej osobných údajov na základe toho, že dotknutá osoba uplatnila právo podľa čl. 18 nariadenia.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať elektronicky cez kontaktný formulár

Zodpovedná osoba:

Určenie, postavenie a úlohy zodpovednej osoby sú prioritne upravené v čl. 37 a nasl. GDPR a v § 44 až § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať cez kontaktný formulár.

Sprostredkovateľská zmluva:

Za sprostredkovateľa sa na účely ochrany osobných údajov považuje každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím stranám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš e-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže, ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

– podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
– zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
– zabezpečujúce účtovnícke služby
– zabezpečujúce marketingové služby

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby

Google Analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu „Ověřeno zákazníky“
Mailchimp – zaznamenáva email, prípadne meno a priezvisko pre odosielanie newsletterov formou emailu

Postup spracúvania osobných údajov:

  1. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve reklamných správ, ak si ich spotrebiteľ vyžiadal podľa odseku.
  2.  Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, cookies.
  3. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronicky cez kontaktný formulár, Odosielanie je realizované na technických prostriedkoch spoločnosti Napojsa s.r.o., Ulica Hospodárska 3602/24, 917 01 Trnava, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko, mesto, PSČ, tel. číslo, IP adresa, cookies.
  4. Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.
  5. Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu, alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronicky cez kontaktný formulár. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  6. Naša spoločnosť využíva funkciu „Remarketing“ od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka v rámci stránky www.napojsa.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.napojsa.sk. Informácie o pohybe zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.
  7. Táto webová stránka dovoľuje prihlásenie užívateľa pomocou Google+ alebo Facebook účtu. Za týmto účelom z daného účtu po udelení súhlasu užívateľa ďalej spracúvame nasledovné údaje: jedinečný identifikátor užívateľa v danej službe, e-mail adresu užívateľa, meno a priezvisko užívateľa. Takto získané údaje sú použité výhradne na vytvorenie používateľského účtu a sú spracúvané v súlade s vyššie opísanými pravidlami na ochranu osobných údajov.
  8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.