Hore

Platby, dostupnosť a dodanie tovaru

Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená v detaile daného tovaru. Dodacia lehota je vo väčšine prípadov (v prípade digitálnych kľúčov hier) do pár minút od zaplatenia objednávky. Môže však nastať situácia, kedy nie je tovar dostupný a preto sa môže doba dodania tovaru predĺžiť až na 24 hodín od zaplatenia. V prípade fyzického produktu je dodacia lehota u tovaru skladom spravidla 24 hodín (v pracovných dňoch) od expedície tovaru, o ktorej bude kupujúci v deň expedície vyrozumený predávajúcim odoslaním e-mailu obsahujúceho číslo balíka (zásielky) na e-mail kupujúceho.

V detaile každého produktu je označenie o jeho dostupnosti a fyzickej podstate – či ide o digitálnu verziu alebo fyzický produkt. V prípade digitálnej verzie je pre aktiváciu hry a jej následné hranie potrebné internetové pripojenie, pokiaľ nie je pri produkte vyslovene napísané inak.

Predávajúci dodáva tovar len v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Kupujúci je pri objednávke povinný vyplniť svoje telefónne číslo a adresu, doručovateľ bude kupujúceho kontaktovať o konkrétnom termíne dodania; kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie v mieste dodania. Zmeny podmienok dodania (miesta alebo času) je možné dohodnúť s kuriérom alebo na zákazníckej linke príslušnej kuriérskej spoločnosti, vždy podľa podmienok doručovateľskej spoločnosti.

Spôsob dodania a platby si volí kupujúci v rámci svojej objednávky a tieto sú kupujúcemu k dispozícii pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Pri platbe tovaru bankovým prevodom zo zahraničného účtu alebo iným spôsobom, s ktorým sú spojené dodatočné poplatky, nesie všetky poplatky či náklady spojené s transakciou kupujúci.

Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny predávajúcemu a jeho prevzatím.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená predom prostredníctvom internetu, môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu kupujúceho (OP alebo pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci či jeho zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie predávajúceho vyplýva s ust. § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku.

Možnosti platby:

Pri požiadavke k platbe je zákazník presmerovaný na stránky platobnej brány GoPay, kde vykoná výber preferovanej platobnej metódy (bez registrácie v platobnom systéme GoPay). Neskôr je zákazník presmerovaný na rozhranie zvolenej platobnej metódy, kde je vyzvaný na zadanie užívateľských údajov a na dokončenie platby.